FAQ

Zit uw vraag er niet bij, bericht ons dan via de tab 'aanmelden'.

1. Wat is Academie van de Stad?

Academie van de Stad is een stichting en innovatieve, sociale ondernemer die zich inzet voor de ontwikkeling en leefbaarheid van steden. Samen gemeentelijke instellingen, woningcorporaties, hogescholen en universiteiten zet de Academie studentprojecten op met thema’s als jeugd en educatie, integreren en participeren, veiligheid, wonen en leven, economie en stedelijke ontwikkeling.

2. Hoe is Academie van de Stad ontstaan?

Academie van de Stad is ontstaan in Amsterdam vanuit het domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Begin 2008 startte de Academie met haar eerste vijf projecten en is het initiatief ondergebracht in een ideële stichting. Sindsdien neemt het aantal studenten en projecten ieder semester toe en is Academie van de Stad naast Amsterdam en Almere tevens actief in Utrecht. Kijk voor meer informatie hier.

3. Wat doet Academie van de Stad precies?

Academie van de Stad werkt vraaggestuurd vanuit de stad. Dit betekent dat de stedelijke partners vraagstukken bij Academie van de Stad neerleggen waar zij graag met studenten aan zouden willen werken. Academie van de Stad adviseert welke projectvorm het beste bij de vraag past. Wanneer een project geschikt is om met studenten op te pakken worden de volgende stappen doorlopen:

1. De stedelijke partner draagt een vraagstuk aan.
2. Academie van de Stad vertaalt het vraagstuk naar een opdracht en maakt het in grote lijnen passend voor studenten van het hoger onderwijs.
3. Academie van de Stad bepaalt welke projectformule geschikt is voor deze opdracht en zoekt en selecteert een opleiding en/of studenten die qua inhoud en niveau het beste erbij passen. 
4. Academie van de Stad start en faciliteert een samenwerking tussen de stedelijke partner en de opleiding om tot een uitgebreide projectopdracht te komen waarin zowel resultaatwensen als eventuele opleidingseisen zijn opgenomen.
5. In samenwerking met de stedelijke partner en de opleiding helpt Academie van de Stad het project opzetten en blijft gedurende de uitvoering betrokken om het proces te faciliteren, het eindresultaat te bewaken en het project tot een goed einde te brengen.

4. Welke projecten doet Academie van de Stad?

Hierin bestaat een grote diversiteit, zowel in thema, vorm als het type projecten. In principe zijn alle projecten mogelijk mits er een match tot stand kan komen tussen de projectvraag en het onderwijs. Voor voorbeelden van projecten, bekijk het projectoverzicht. Hier vind je ook een categorisering in thema's: integreren en participeren, jeugd en educatie, veiligheid, werken en economie en wonen en leven. Momenteel maakt Academie van de Stad een onderscheid in projecten die binnen en buiten het onderwijscurriculum vallen:

Binnen het onderwijscurriculum: studenten krijgen studiepunten voor hun maatschappelijke inzet

  • Onderzoek – studenten onderzoeken een vraagstuk en doen aanbevelingen.
  • Conceptontwikkeling – studenten bedenken innovatieve concepten.
  • Praktijk – studenten organiseren en/of ondersteunen praktische activiteiten.
  • Stagegericht - Brede inzet van stagiaires op een grootstedelijk vraagstuk.

Buiten het onderwijscurriculum

  • Springlevende Wijk – Studenten doen buurtwerk in ruil voor een woning. 
  • Studentbeheer - Studenten ondersteunen in beheer van wooncomplexen in ruil voor woonruimte en vergoeding. 
  • Young Professional-projecten - Studenten en net afgestudeerden worden betaald voor hun maatschappelijke inzet.

5. Waarom zou ik als stedelijke partij met Academie van de Stad werken als ik ook rechtstreeks met het onderwijs kan werken?

De praktijk leert dat het vinden van gepaste onderwijspartners voor incidentele of wisselende vraagstukken een tijdrovende zaak is en meestal niet lukt. Academie van de Stad neemt dit proces volledig uit handen. Daarnaast begeleidt Academie van de Stad het projectproces van begin tot eind. De projectcoördinator van de Academie schrijft de uiteindelijke opdracht, organiseert de bijeenkomsten, zorgt voor de afstemming tussen de partijen en interveniëert zowel aan de kant van het onderwijs als bij de opdrachtgever om de maximale resultaten en leerdoelen te kunnen behalen. Zie in bijgaande korte film (34 sec) de mening van een partner:  Academie van de Stad streeft er in alle projecten naar om de motivatie en inspiratie tijdens het gehele proces te stimuleren. De samenwerking wordt door partners dan ook als zeer prettig en positief ervaren. 

6. Lopen de studenten van Academie van de Stad eigenlijk een stage?

Dat hangt af van de projectformule waarvoor de studenten zich inzetten. Academie van de Stad werkt met projectformules waarbij studenten vanuit hun stage zich inzetten voor een vraagstuk en bij sommige deelnemende opleidingen van het coachingsproject SalsA en stagiaires die bij uitbreiding van activiteiten in de Springlevende Wijk extra ondersteuning bieden. 

Bij de onderwijsprojecten is er echter geen sprake van een stage, maar werken studenten vanuit het onderwijscurriculum voor studiepunten aan het maatschappelijke vraagstuk. Wanneer een stedelijke partner een vraag bij Academie van de Stad neerlegt en het project geschikt lijkt om met studenten uit het onderwijs op te pakken, vertaalt Academie van de Stad het vraagstuk naar een opdracht, maakt het in grote lijnen passend voor het hoger onderwijs en zoekt vervolgens een geschikte opleiding die qua inhoud en niveau bij het vraagstuk past en waarbinnen ruimte is om een praktijkproject te doen. Dan start en faciliteert de Academie een samenwerking tussen de stedelijke partner en de opleiding om tot een uitgebreide projectopdracht te komen waarin zowel de resultaatwensen als de opleidingseisen zijn meegenomen. Omdat het project op deze manier is opgenomen in het onderwijscurriculum, oftewel in een vak, minor of via een afstudeeropdracht, is de docent inhoudelijk betrokken bij de inzet van de groep studenten. 

Studenten van de Springlevende Wijken lopen ook geen stage en selecteert Academie van de Stad buiten het onderwijscurriculum om. Zij krijgen huurkorting en voorrang op een woning in ruil voor hun buurtinzet.

7. Krijgen de studenten begeleiding of werken ze geheel zelfstandig?

De mate van begeleiding hangt van de projectformule af. Bij de onderwijsprojecten krijgen de studenten in elk geval de begeleiding die hoort bij het betreffende studieonderdeel. Bij veel onderwijsprojecten wordt daarnaast extra begeleiding door docenten, Academie van de Stad en verantwoordelijke professionals van de gemeente of de woningcorporatie verzorgd. De studenten werken vaak ook in groepen samen en krijgen als groep begeleiding.

Bij de andere projectformules verschilt de mate van begeleiding. De teams van Springlevende Wijken en Studentbeheer worden wekelijks begeleid door een projectcoördinator van Academie van de Stad. Bij de stageprojecten is vaak sprake van een trapsgewijze begeleiding: stagiaires van lagere jaren worden begeleid door ouderejaars stagiaires, die op hun beurt weer door Academie van de Stad begeleid worden. Wel houdt Academie van de Stad altijd nauwlettend toezicht op de begeleiding van stagiaires onderling en blijft hoofdverantwoordelijk voor alle studenten. 

8. Hoe kan een student zich aanmelden voor een van de projecten?

De inschrijving van onderwijsprojecten verloopt hoofdzakelijk via de opleidingen zelf. De websites voor stages, afstuderen, projecten, minoren en vrijekeuzevakken geven de relevante projecten weer.

Kom je Academie van de Stad daar niet tegen en heb je toch interesse, maak dit dan via de tab aanmelden kenbaar.

Voor Springlevende Wijken is Academie van de Stad regelmatig op zoek naar nieuwe studentcoördinatoren. Stuur je gegevens, motivatie en CV op via aanmelden.  

9. Hoe kan een nieuwe organisatie participeren in het initiatief of nadere informatie krijgen?

Het beste kan contact worden opgenomen met Annemette Hellinga via annemette@academievandestad.nl of 06 1179 4704. Via aanmelden is er ook een mogelijkheid meer informatie aan te vragen of een specifieke vraag te stellen.

10. Waar is Academie van de Stad gevestigd?

Academie van de Stad is gehuisvest binnen de Windesheim Flevoland, Hospitaaldreef 5, 1315 RC Almere. Tevens heeft de Academie een vestiging in Amsterdam in een van de onderwijsgebouwen van de Hogeschool van Amsterdam, te weten Wibautstraat 2. Academie van de Stad is ook goed bereikbaar via haar Amsterdamse website, www.academievandestad.nl. Daarnaast heeft Academie van de Stad een vestiging Utrecht, zie utrecht.academievandestad.nl.

11. Hoe groot is Academie van de Stad?

Academie van de Stad  is sinds haar start in 2008 sterk in ontwikkeling. Hoewel een spectaculaire groei aan projecten mogelijk is, wordt bewust gekozen voor een geleidelijke groei om de slagingskans van de projecten zo groot mogelijk te laten zijn. Een vast team van 17 jonge professionals zorgt met hulp van docenten van de opleidingen en medewerkers van de participanten voor de invulling van de activiteiten. Tot nu toe hebben 9456 studenten geparticipeerd in de 902 projecten en samen meer dan 1,6 miljoen uren besteed aan deze projecten. 

Naast Amsterdam en Almere is Academie van de Stad actief in Utrecht. Bekijk de websites van de verschillende steden voor meer informatie:
Amsterdam: www.academievandestad.nl  
Utrecht: utrecht.academievandestad.nl

12. Waarom is Academie van de Stad niet meer in Den Haag actief?

Van januari 2013 t/m juni 2016 hebben wij een vestiging gehad in Den Haag. In juli 2016 hebben wij besloten onze vestiging in Den Haag te sluiten.

Hoewel we de eerste jaren een positieve ontwikkeling zagen, zowel in het aantal projecten als de diversiteit in thema’s en samenwerkingspartners, constateerden we dat onze activiteiten kleinschalig bleven en niet in verhouding stonden met de omvang van de stad en de vele uitdagingen die er liggen.

De conclusie is dat het ons niet is gelukt om een schaalomvang te bereiken die recht doet aan het potentieel van de stad én voldoende basis biedt om een stabiele en gezonde vestiging in Den Haag aan te houden.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Wilfred Fischer via wilfred@academievandestad.nl of 085 3033 701.