Image

In beweging komen voor én met elkaar in de Eilandenbuurt

Hoe kunnen buurtbewoners beter met elkaar verbonden worden? En wat is ervoor nodig om duurzame bewonersparticipatie te realiseren in de buurt?
In de Eilandenbuurt hoopt de gemeente Almere meer inzicht te verkrijgen in de behoeften van haar bewoners. Wat willen de bewoners zelf aan activiteiten? Wat zijn de behoeften rondom een ontmoetingsplaats en/of contact met buurtbewoners? De gemeente en haar maatschappelijke partners, waaronder het sociale wijkteam, hebben op dit moment nog geen breed netwerk van actieve bewoners in de wijk.

Om een bewonersnetwerk in kaart te brengen gaan vier studenten van de opleiding Bedrijfskunde aan het Windesheim Flevoland dit vraagstuk verkennen middels een kwalitatief onderzoek. In de periode september 2018 t/m januari 2019 gaan de studenten langs de deuren van bewoners om met hen het gesprek aan te gaan over hoe zij hun wijk ervaren en welke behoeften er zijn om met én voor elkaar in beweging te komen. Ook gaan de studenten vragen wie het interessant vindt om een actieve bewoner te worden in zijn/haar buurt, of dat wellicht al is!

Daarnaast interviewen de studenten professionals van maatschappelijke organisaties om de bewonerswensen in de Eilandenbuurt zo goed mogelijk te leren begrijpen vanuit diverse perspectieven. Tijdens de eerste gesprekken die hebben plaatsgevonden, waren de reacties over het onderzoek van de studenten positief en hebben mensen meer verteld over hun ervaringen met de Eilandenbuurt. Gedurende het onderzoek hebben de studenten veel ruimte om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen door aan diverse competenties te werken. Vaardigheden die centraal staan in de onderzoeksperiode zijn onder andere het toepassen van gesprekstechnieken, professioneel handelen in het werkveld en het schrijven van een adviesrapport met concrete aanbevelingen.

Al met al is dit project een mooie kans voor de studenten om aan de slag te gaan met een actueel, uitdagend vraagstuk, maar ook om de gemeente Almere en haar bewoners verder te helpen in het versterken van de sociale verbindingen op wijkniveau.