Image

Integrale samenwerking voor verduurzaming rondom Flevoziekenhuis

Studenten van Windesheim Flevoland en van Aeres Hogeschool bedachten ideeën en toepassingen voor een groenere en duurzamere inrichting van het terrein rondom het Flevoziekenhuis en parkeerterrein Hennepveld. Lees hier over hun bevindingen en de mooie samenwerking!
De gemeente Almere hanteert het thema Growing Green Cities als centraal thema voor de ontwikkeling van de stad. Dit programma bestaat uit vier pijlers: Feeding, Greening, Energizing & Healthying the City. Het gaat om groeien naar een groene, gezonde stad met innovatieve ideeën en de Floriade als hoogtepunt. Bij de voorbereidingen voor de Floriade in 2022 betrekt de gemeente ook andere partijen in de stad. Voorbeeld hiervan is het Flevoziekenhuis, dat sinds 1991 in Almere is gevestigd naast het Weerwater. Het Flevoziekenhuis houdt zich bezig met duurzaamheid en het op andere manieren gebruiken van energie.

De gemeente Almere vroeg Academie van de Stad of een project opgezet kon worden met en voor het Flevoziekenhuis. Dat kon zeker! En het mooie is dat zowel Windesheim Flevoland (studenten Bedrijfskunde) als Aeres Hogeschool (studenten Toegepaste Biologie) meewerkten. Een goed voorbeeld van een succesvolle integrale samenwerking in Almere. 

Parkeerterrein Hennepveld
De studenten Bedrijfskunde namen het parkeerterrein Hennepveld van de gemeente Almere onder handen. Deze parkeerplekken worden veel gebruikt door medewerkers en bezoekers van het Flevoziekenhuis, omdat het terrein naast het ziekenhuis ligt. Ze onderzochten wat (technische) duurzame toepassingen voor het parkeerterrein kunnen zijn. Hiervoor ondervroegen de studenten ook omwonenden, omdat je volgens niet zomaar een heel parkeerterrein kunt veranderen zonder dat omwonenden daar een stem in krijgen. Zo wilden zij bijvoorbeeld niet dat er een extra bouwlaag op het terrein komt. Uiteindelijk brachten de studenten een aantal adviezen uit op basis van haalbaarheid en kosten. Zo stellen ze voor dat er meer groen kan komen in de vorm van een heg rondom het terrein. Ook hebben ze een indeling bedacht wat het voor voetgangers veiliger maakt om langs en op het terrein te lopen. 

Openbare ruimte tussen het ziekenhuis en het Weerwater
De studenten Toegepaste Biologie ontwierpen een nieuw bestemmingsplan voor het stuk terrein dat tussen het ziekenhuis en het Weerwater ligt. De gemeente Almere ziet het Weerwater als een unieke plek in Almere waar stad en landschap elkaar raken. Het Rondje Weerwater komt ook langs het Flevoziekenhuis en dat deel ligt er nu een beetje grauw bij. De studenten betrokken de revalidatie-afdeling van het ziekenhuis bij de indeling van het terrein en zo kwamen ze tot het idee om te werken met hoogteverschillen en verschillende ondergronden. Zo kunnen patiënten niet alleen binnen, maar ook buiten goed oefenen met (opnieuw leren) lopen. Ook dachten de studenten na over het soort begroeiing en stellen ze voor om moestuinbakken te plaatsen waar je ook met de rolstoel aan kunt zitten om in de tuin te werken. 

Afsluiting
Op woensdag 9 januari presenteerden de studenten al deze ideeën en adviezen aan een groot publiek, waaronder bijvoorbeeld de nieuwe directeur van Windesheim Flevoland en verschillende betrokkenen van de gemeente, het Flevoziekenhuis en Aeres Hogeschool. Na in de zaal een applaus en hier en daar een 'dit moeten we doen!' gehoord te hebben, weet iedereen: deze samenwerking tussen zoveel maatschappelijke spelers in Almere was een succes!

Lees hier de algemene beschrijving van dit project