Maatschappelijke impact

Academie van de Stad
Ideële stichting Academie van de Stad legt effectieve verbindingen tussen studenten van hoger onderwijsinstellingen en de stad. Academie van de Stad haalt actuele vraagstukken op bij stedelijke partijen, vertaalt die naar één van haar projectformules en een heldere opdracht voor studenten. De projectcoördinator van Academie van de Stad brengt alle partijen samen en start, faciliteert en bewaakt het gehele projectproces. Op die manier werken studenten in maatschappelijke projecten aan grootstedelijke vraagstukken voor een echte opdrachtgever.
 
Academie van de Stad brengt een grote verscheidenheid aan projecten tot stand, uiteenlopend in thema, doelgroep, locatie en schaal. Je kunt ze op deze pagina allemaal bekijken en er meer over lezen. In het tot stand brengen en het uitvoeren van studentenprojecten stelt Academie van de Stad haar maatschappelijke missie en visie voorop. Deze richt zich op stad en op het onderwijs. Je leest er meer over op de pagina Over ons. 
 
Maatschappelijke impact
Met onze missie en visie als richtsnoer, stellen we ons in de totstandkoming en uitvoering van projecten altijd de vraag wat de maatschappelijke meerwaarde is die we genereren. We verzamelen waar mogelijk informatie die ons hier inzicht in verschaft en geven veel aandacht aan interne kennisdeling en externe evaluatie van projecten. Zowel binnen onze organisatie als in de projectomgeving stelt het ons in staat om reële doelen te stellen en strategische keuzes te maken. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om de doelgroep te betrekken bij het formuleren van de doelstellingen. Op deze manier voeden we het gesprek met collega’s en partners en kunnen we beoordelen of we samen op de goede weg zitten.
  
Definitie
De European Venture Philantrophy Association faciliteert het Europese netwerk van sociale investeerders en ondernemingen en publiceerde A practical Guide to Measuring and Managing Impact (EVPA, 2013). Het handboek vormt de basis van de benadering van Academie van de Stad.
 
Het debat rond maatschappelijke impact heeft nog niet tot een eensluidende definitie geleid. EVPA verschaft wel duidelijkheid over de definitie van bepaalde termen die vaak gebruikt worden in de dialoog over impact meten. De impact waardeketen is daarin een veelgebruikt startpunt geworden, omdat het op een heldere manier de verschillen tussen de termen uitlegt: inputs, outputs, outcome en social impact. Om die reden worden deze definities ook door Academie van de Stad gehanteerd (EVPA, 2013):Resultaat én effect
Voor aanvang van elk project formuleren we beoogde resultaten en doelstellingen op het niveau waar het project om vraagt. Na afloop van het project evalueren we met de betrokken partijen wat van deze doelstellingen en resultaten terecht is gekomen. De tastbare resultaten (´Outputs´) die de projecten opleveren hebben we behoorlijk goed in beeld. We hebben het dan over producten (zoals een evenement, onderzoek of rapport), aantallen deelnemers of bereikte bewoners.
 
We denken dat het belangrijk is om - aanvullend op de concrete resultaten - structureel te kijken naar de effecten op de doelgroep (‘Outcomes’) van de projecten. Zo kun je als organisatie antwoord geven op de vraag wat het de stad en haar bewoners heeft opgeleverd en op welke manier de activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van deelnemende studenten en onderwijs.
 
Routekaart AvdS
Om goede keuzes te maken is het eerst nodig om inzicht te krijgen in de soorten projecten en de te verwachten resultaten en mogelijke impact daarvan. Op welke gebieden genereert Academie van de Stad maatschappelijke impact? Hoe breng je structuur in al die te verwachten resultaten? Kortom, nog zonder iets te meten: hoe ziet het grotere plaatje eruit?
 
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is een zogenaamde impact routekaart van Academie van de Stad gemaakt: een visuele weergave van de route naar maatschappelijke meerwaarde. De termen uit bovenstaande definitie zijn hier het startpunt van.
 
Alle verwachte resultaten kun je in principe meten aan de hand van relevante indicatoren. Op verschillende manieren zetten we ons in om bovenstaand plaatje verder ‘in te kleuren’. Dat doen we bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met buurtbewoners in onze Springlevende Wijk-projecten, door ervaringen vast te leggen van studenten en docenten in de projecten en door andere zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens in de verschillende projecten structureel te verzamelen.