Over ons

Het kernteam van Academie van de Stad bestaat uit: (bovenste rij, van links naar rechts) Mandy Müller, Iris van de Weerdt, Judith Werkman, Jasper Stoorvogel, Olivier Smink, (middelste rij, van links naar rechts) Ruwani Polwatte Gedera, Daan van der Werf, Wilfred Fischer, Xandra Hoek, Josje de Bruijn, (onderste rij, van links naar rechts) Loes Geijsen, Banu Kabadayi, An Nguyen Phuc, Myrthe Baaij.

Historie

Eind 2007 stelde Wilfred Fischer, werkzaam als aanjager bij de Hogeschool van Amsterdam, zichzelf de vraag: Hoe kunnen we studenten systematisch laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de stad? "Daar wordt de stad beter van en studenten leren van de stad, in échte opdrachten, met échte opdrachtgevers." Met deze droom startte de ideële stichting Academie van de Stad in 2008 met vijf projecten. Inmiddels hebben 12528 studenten gezamenlijk meer dan 2 miljoen uur aan totaal 1124 maatschappelijke projecten besteed. In februari 2012 zijn de eerste projecten in Utrecht van start gegaan. In Den Haag waren we van januari 2013 t/m juni 2016 gevestigd. In januari 2015 is onze vestiging in Almere geopend.

Wat doet Academie van de Stad?

Ideële stichting Academie van de Stad legt effectieve verbindingen tussen studenten van hoger onderwijsinstellingen en de stad. Academie van de Stad haalt actuele vraagstukken op bij stedelijke partijen, vertaalt die naar één van haar projectformules en een heldere opdracht voor studenten. De projectcoördinator van Academie van de Stad brengt alle partijen samen en start, faciliteert en bewaakt het gehele projectproces. Op die manier werken studenten in maatschappelijke projecten aan grootstedelijke vraagstukken voor een echte opdrachtgever. 

Missie

Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs, geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.

Visie

Steden zijn de toekomst

Nu al leeft 50% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. De verwachting is dat dit percentage de komende 20 jaar nog zal oplopen tot 70%. Deze onderlinge nabijheid van mensen, bedrijven en voorzieningen biedt veel kansen, maar ook uitdagingen op fysiek, sociaal, politiek, economisch en ecologisch gebied. Vraagstukken worden complexer en nemen in aantal toe. De toekomst vraagt om samenwerking tussen overheid, ondernemers, kennisinstellingen en burgers en geeft ruimte voor maatschappelijk initiatief. Er wordt een beroep gedaan op inwoners om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen kwaliteit van leven en actief bij te dragen aan een leefbare stad. Het eigenaarschap van de stad ligt bij de burger. 
 

Studenten maken de toekomst

Studenten worden opgeleid tot de grootstedelijke professionals en burgers van de toekomst. Zij moeten in staat zijn om specialistische en vakgerichte kennis en vaardigheden te verbreden met de 21ste eeuwse vaardigheden samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en professioneel communiceren. Studenten worden zich bewust van de betekenis van deze waardevolle eigenschappen in de maatschappelijke context door ze in te zetten voor grootstedelijke vraagstukken. Zo ontwikkelen zij burgerschapszin. Nieuwsgierig en onbevangen, met een frisse blik en actuele kennis maken studenten het verschil voor de stad.