Image

Parkeren in Poort

Almere Poort is een van de nieuwere stadsdelen van Almere. Met haar prachtige ligging aan het water en bij bos, staat het gebied verder bekend om vernieuwende woonvormen (o.a. wonen in de duinen). Zowel bijzonder als uitdagend aan Almere Poort is dat er in de wijken tegelijkertijd gewoond en gebouwd wordt.
In het gebied Zicht op Duin in Almere Poort, dat langs de Poortdreef ligt, wordt momenteel stedelijk gebied ontwikkeld. Dit houdt in dat er sprake is van meer hoogbouw in de vorm van appartementencomplexen en dat de bevolkingsdichtheid in dit gebied hoger ligt. Het is daarom extra belangrijk dat de parkeervoorzieningen in deze straten goed gereguleerd zijn. De gemeente Almere heeft hierover afspraken gemaakt met bouwbedrijven en het staat vast hoeveel parkeerplekken er in de openbare ruimte en op eigen terrein (op grond van de complexen) gebouwd worden. Het is van groot belang dat er wordt gecontroleerd of de afgesproken aantallen parkeerplaatsen gerealiseerd zijn, en ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden, om overlast te voorkomen. Wanneer er niet voldoende bruikbare parkeerplaatsen zijn, kan dit ertoe leiden dat er overal en nergens in de wijk geparkeerd wordt, tot groot ongenoegen van veel bewoners.

Projectmanagers Sjoerd Spanjer en Peter van der Dussen wilden graag met studenten aan de slag om de huidige stand van zaken in het gebied Zicht op Duin te onderzoeken. Binnen dit project is het doel om op circa 10 kavels in Almere Poort tellingen te verrichten en hiermee een beeld te krijgen van de hoeveelheid bruikbare parkeerplaatsen ten opzichte van de aantallen die gerealiseerd (moesten) zijn door de bouwbedrijven. Studenten ontwikkelen daarnaast ook een format voor de gemeente, die gebruikt kan worden om de bruikbare parkeerplaatsen op andere kavels in Almere in kaart te brengen. Bijzonder voor de studenten om te beseffen dat zij na afloop van dit project een tastbaar product achterlaten dat nog volop ingezet gaat worden in de toekomst!

Sinds september zijn Maurice, Irfan, Julian en Dominik, studenten Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit aan het Windesheim Flevoland, met plezier aan de slag gegaan met dit vraagstuk. Dit is een interessante praktijkopdracht waarmee zij zich goed kunnen ontwikkelen in de rol van projectmanager in spé! De studenten hebben zich de afgelopen periode volop ingezet om de tellingen te verrichten, maar hebben daarnaast ook veel aandacht besteed aan het leren begrijpen van de parkeeruitdagingen in Zicht op Duin. Op 16 oktober 2018 hebben de studenten in hun vrije tijd een bewonersavond omtrent de stedelijke ontwikkeling in Almere Poort bijgewoond. Hier hebben ze gesproken met bewoners uit o.a. Zicht op Duin over het parkeren in Almere Poort: een mooi moment waarbij zij hun sociale vaardigheden hebben toegepast en met bewoners(klachten) om hebben leren gaan.

Naast de gesprekken met bewoners, zijn er ook interviews afgenomen bij professionals van een bouwkundig adviesbureau en andere gemeentes. Een rondleiding door Zicht op Duin namens Peter en collega verkeerskundige Henk Talsma heeft de studenten bovendien geholpen om meer inzicht te verkrijgen in de uitdagingen die bestaan per kavel.

Voor Irfan, Dominik, Julian en Maurice maakt de kans om veel kennis op te doen over studie gerelateerde zaken, en het onderhouden van contact met verschillende stakeholders deze opdracht enorm leerzaam en uitdagend. Ze zijn blij met deze kans, en werken hard om dit project tot een groot succes te maken!