Participanten

Wat is Academie van de Stad?

Academie van de Stad verbindt studenten aan de samenleving.  Samen met de gemeente, woningcorporaties en het hoger onderwijs zet Academie van de Stad studentenprojecten op met thema’s als jeugd en educatie, integreren en participeren, wonen en leven, veiligheid, economie en stedelijke ontwikkeling. Door studenten actief te laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en hun burgerbewustzijn te versterken, geeft Academie van de Stad ze een sleutelrol in de ontwikkeling en leefbaarheid van de stad. 

Hoe werkt Academie van de Stad?  

Academie van de Stad biedt uiteenlopende projecten en formules, variërend van onderzoeks- en conceptontwikkelingsprojecten tot praktijkprojecten. Daarin werkt de Academie vraaggestuurd vanuit de stad. Dit betekent dat de stedelijke partners vraagstukken bij Academie van de Stad kunnen neerleggen waar zij graag met studenten aan zouden willen werken. Academie van de Stad adviseert welke projectformule het beste bij de vraag past en selecteert vervolgens geschikte studenten. Gedurende het gehele project blijft de projectcoördinator van Academie van de Stad betrokken om het proces te faciliteren, het eindresultaat te bewaken en het project tot een goed einde te brengen.  

De partijen die Academie van de Stad met elkaar verbindt, noemen we de participanten: de gemeentelijke instellingen en woningcorporaties, het hoger beroepsonderwijs, universiteiten en de diverse organisaties die het initiatief (onder-)steunen.

Waarom participant worden?

De projecten van Academie van de Stad leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de stad en haar bewoners, aan het onderwijs en de ontwikkeling van studenten. Studenten en onderwijsinstellingen kunnen hun expertise inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten leren van de ervaring met mensen uit de grootstedelijke praktijk en zien wat er speelt en leeft. De stedelijke opdrachtgever krijgt op deze manier een antwoord op zijn of haar vraag. De frisse blik en creativiteit van studenten is daarin altijd van grote meerwaarde voor de stedelijke partners.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemette Hellinga, coördinator Almere, via annemette@academievandestad.nl of 06 1179 4704. Onder aanmelden is er de mogelijkheid meer informatie aan te vragen of uw specifieke vraag te stellen. Ook kunt u hier de brochure downloaden.

 

Aanmelden en meer informatie
Participant aan het woord:

"Ymere werkt met studenten samen in de wijk om met bewoners leefbaarheidsprojecten op te zetten die de buurt verbeteren. Dat zijn projecten op het gebied van schoon, heel veilig, groen en armoede en schuldenproblematiek. Zoals bijvoorbeeld een formulierenbrigade, een schoonmaakactie met kinderen en ouders, of het organiseren van activiteiten voor geïsoleerde ouderen in de buurt. Studenten zijn uitstekende verbinders in deze projecten en weten wat de behoeften zijn van de bewoners omdat ze tijdelijk in de wijk wonen waar ze werken. De bewoners en Ymere zijn erg blij met deze actieve, betrokken studenten van Academie van de Stad!"

Franka Kanters
coördinator Leefbare Wijken Ymere

"Wie weten beter hoe studenten denken en handelen dan studenten zelf? Daarom hebben wij Academie van de Stad gevraagd een onderzoek te starten met als centrale vraag: hoe kunnen we de woninginbraak in studentenwoningen tegengaan? Academie van de Stad is kundig en beschikt over een groot netwerk, waardoor het onderzoek breed uitgezet kan worden."

Lonneke van Doorn
stedelijk projectleider Auto- en Woninginbraak, Gemeente Utrecht

Participanten
De participanten van Academie van de Stad zijn de aangesloten stadsdelen en woningcorporaties, het hoger onderwijs, universiteiten en de diverse organisaties die dit initiatief (onder-) steunen. De participanten van Academie van de Stad zijn op dit moment in Almere:

Stadsdelen, gemeentelijke diensten en woningcorporaties


Onderwijsinstellingen