Image

Provinciehuis circulair: het goede voorbeeld

De afgelopen maanden zijn studenten Bedrijfskunde en studenten Engineering van Windesheim Flevoland bezig geweest met het onderzoeken van de afvalstromen die het provinciehuis verlaten. Op 10 januari presenteerden zij hun aanbevelingen in het kader van circulaire economie.
De Provincie Flevoland heeft circulaire economie als een van de speerpunten van haar beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie ‘FlevolandStraks’. In de afgelopen maanden is samen met partijen de visie en ambitie opgesteld om Flevoland te ontwikkelen als leverancier van grondstoffen voor de circulaire economie. Vanuit de twee programmalijnen ‘gebruikte materialen’ en ‘groene grondstoffen’ wordt gewerkt aan het verwaarden van reststromen. Het is de ambitie om in 2030 als provincie bekend te staan als de grondstoffenleverancier voor de Circulaire Economie.

Daarbij heeft Flevoland een gunstige positie om een grote rol te spelen in circulaire economie: zo is de ligging gunstig, er zijn veel ruimtelijke mogelijkheden, er zijn kennisinstellingen met expertise en er zijn veel ondernemers met innovatiekracht. Naast de inzet op groene grondstoffen en hergebruik van materialen wil de Provincie Flevoland ook zelf bijdragen aan deze opgave. De organisatie wil zelf het goede voorbeeld geven met het provinciehuis. En daarom vroegen zij ons om studenten van Windesheim Flevoland in te zetten op dit vraagstuk. Om zich goed voor te bereiden legden alle studenten verschillende bedrijfsbezoeken af. Zo gingen ze onder andere naar Remondis, waar ze leerden hoe afval verwerkt en gerecycled wordt. 

De kantine
De drie bedrijfskundestudentes namen de bedrijfskantine onder handen. Ze onderzochten hoe afval verminderd en/of hergebruikt kan worden en brachten adviezen uit die de provincie mee kan nemen in het aanbestedingstraject van de catering. Om tot die adviezen te komen namen ze een enquête af onder 55 medewerkers van de provincie. Ook hielden ze een experiment in de kantine, waar veel verpakkingsmateriaal zoals kartonnen en plastic bordjes en kommetjes weggelaten werd. Van de medewerkers merkte slechts 16% dit op, wat volgens de studenten betekent dat niet veel mensen last zouden hebben van zo'n maatregel. 

De studenten raden daarom ten eerste aan dat het verpakkingsmateriaal verminderd kan worden. Daarnaast kan in de kantine afval meer gescheiden worden en is het een idee om producten/gerechten pas te maken zodra erom gevraagd wordt. Op de lange termijn kan de provincie ook denken aan de bewustwording van medewerkers om minder afval te produceren. Ook is de aanleg van de moestuin een idee. Ook suggereren de studenten dat 'duurzaamheid' meegenomen wordt in de scoring van de aanbesteding.

Afvalstromen
De twee studenten Engineering richtten zich op de restafvalstromen die het provinciehuis verlaten, de kantine hierin uiteraard niet meegenomen. Ze monitorden de stromen (plastic, hoogwaardig papier, laagwaardig papier, GFT, en rest) en kwamen erachter dat er redelijk veel verkeerd wordt weggegooid. De studenten brachten een afvalwijzer uit en maakten vormpjes voor op de afvalbakken. Hiermee voerden ze een experiment uit tussen twee afdelingen: afdeling A waar veel aanpassingen werden gedaan en afdeling B met weinig aanpassingen. 

Op basis van hun onderzoek bevelen de studenten aan dat afval beter gescheiden wordt. Het is gebleken dat het GFT apart verzameld kan worden, omdat dit een zuivere afvalstroom betreft. Ook kan gedragsverandering onder medewerkers nog veel opleveren en zou een ideale afvalbak handig zijn. 

Slotwoord
Na de presentaties met alle aanbevelingen ging het woord nog naar de opdrachtgever. "Ontzettend leuk dat jullie hier zo actief en enthousiast mee bezig zijn geweest. En ik ben blij met het resultaat, we kunnen het meenemen in de aanbesteding en kunnen hiermee de volgende stap zetten."

Lees hier de algemene beschrijving van dit project