Image

Provinciehuis Flevoland: het goede voorbeeld

Het vraagstuk rondom duurzaamheid kent veel invalshoeken en kansen. Daarom zijn studenten van zowel Bedrijfskunde als Engineering van Windesheim Flevoland bezig met het onderzoeken van duurzame en circulaire mogelijkheden voor het provinciehuis van Flevoland.
De provincie Flevoland heeft het thema duurzaamheid hoog op de agenda staan. Er wordt gestreefd naar een provincie die in 2050 op duurzame energie draait. Dat houdt in: energieneutrale woningen en bedrijven en het hergebruiken van grondstoffen zodat er geen afval meer bestaat. De provincie vraagt hierin de inzet van bewoners en bedrijven, maar kijkt ook naar haar eigen rol. Met het project ‘Het Goede Voorbeeld’ kijkt de provincie naar haar eigen organisatie en waar kansen liggen om energieneutraal en circulair te worden.

Twee groepen studenten zijn in september begonnen en werken elke week op locatie in het provinciehuis. Hierdoor hebben zij veel medewerkers van de provincie Flevoland ontmoet en kunnen zij snel informatie verzamelen. De studenten van Bedrijfskunde onderzoeken de ingaande- en uitgaande afvalstromen van het bedrijfsrestaurant. Op dit moment wordt gekeken hoeveel afval er weer uit het bedrijfsrestaurant stroomt in een periode van zes weken. Ondertussen gaan de studenten ook medewerkers van het provinciehuis bevragen over hun meningen en gedrag, om zo een volledig beeld te hebben als zij aanbevelingen gaan schrijven.

Studenten Bedrijfskunde:
 “Wij hebben de opdracht bij het provinciehuis gekozen omdat wij duurzaamheid een belangrijk aspect vinden. Wij willen graag dat de omgeving er over 50 jaar nog steeds hetzelfde uitziet en daarom moet er actie worden ondernomen om dit doel te bereiken. Dit project sluit daarom mooi aan bij onze visie en standpunten!" 

De studenten van de opleiding Engineering zijn deze eerste maanden bezig geweest met het in kaart brengen van verschillende afvalstromen. Zij hebben gekeken naar de stroom van bekertjes, de stroom van papier en tot slot de restafvalstroom. De studenten zijn op dit moment bezig met het kiezen van één van deze stromen, waar zij zich de komende maanden op zullen focussen. Zij gaan vervolgens die afvalstroom meenemen in een ideeënfase en werken vervolgens het beste idee uit tot een concept. Dit concept gaan zij met een prototype testen in de praktijk, om hier vervolgens een adviesrapport over te schrijven.

De komende tijd gaan beide groepen hard aan de slag met hun projecten, zodat zij in januari hun bevindingen en adviezen kunnen presenteren aan de opdrachtgevers en medewerkers van de provincie Flevoland. Zo worden studenten ook onderdeel van duurzame ontwikkelingen voor de toekomst!