Image

Tweede Kamerlid en wethouder Almere bezoeken IB+ project

Om jonge statushouders tussen de 18 en 29 effectiever te laten integreren heeft een aantal organisaties in Almere samen met de gemeente het In Beweging+ project ontwikkeld. Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) bezocht een jaar geleden het IB+ project en was enthousiast over de aanpak. Op woensdag 9 januari was hij voor de tweede keer op bezoek bij het ROC om samen met wethouder Jerzy Soetekouw de resultaten te zien.
Pieter Heerma en Jerzy Soetekouw gingen in gesprek met beleidsmakers, docenten, coaches van Academie van de Stad én (oud-)deelnemende statushouders over de resultaten van het eerste jaar en de verbeteringen die zijn doorgevoerd voor het huidige tweede jaar. Allen geven zij aan dat goede begeleiding cruciaal is voor goede inburgering en het vergroten van kansen voor nieuwkomers in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Nederlandse taal beheersen cruciaal
Om de kansen van jonge vluchtelingen te verbeteren is het belangrijk dat ze allereerst de taal leren. Daarnaast verhoogt een sociaal netwerk en een kwalificatiebewijs de kans op succesvol integreren aanmerkelijk. Via het IB+ programma krijgen vluchtelingen niet alleen een inburgeringscursus maar kunnen ze zich ook oriënteren op een beroep en vervolgonderwijs en krijgen zij begeleiding van een peer-to-peer-coach (studenten van verschillende studierichtingen) van Academie van de Stad. De statushouders zijn enthousiast over IB+. Het merendeel uit het eerste jaar is doorgestroomd naar werk of onderwijs. Twee deelnemers van vorig jaar zijn aanwezig en volgen nu een HBO-schakeljaar bij Windesheim. Ze zijn heel tevreden over hoe IB+ hen daarbij heeft geholpen. Belangrijkste componenten waren het opbouwen van een netwerk en een veilige vertrouwde omgeving om de taal, de cultuur en het Nederlandse onderwijssysteem beter te leren begrijpen. Een deelnemer van het huidige jaar vertelt hoe ze door het traject grote sprongen in haar Nederlands heeft gemaakt: ‘Hiervoor was ik te verlegen om Nederlands te spreken. Door IB+ heb ik zelfvertrouwen gekregen en zie ik veel mogelijkheden voor mijn toekomst. Ik wil graag in de zorg werken, waarvoor ik in mijn land heb geleerd’. Ze is de gemeente erg dankbaar voor de extra begeleiding: ‘Zonder mijn klantmanager en IB+ had ik nu nog thuis op de bank gezeten’.

Goed perspectief
Pieter Heerma en Jerzy Soetekouw zijn het met de deelnemers eens dat intensieve begeleiding door de gemeente en onderwijspartners ondersteunt bij duurzame inburgering. Het inzetten van succesvolle voorbeelden kan anderen inspireren om ook kansen te pakken voor een opleiding of een baan. Pieter Heerma heeft goede hoop dat het nieuwe inburgeringsbeleid dat binnenkort besproken wordt in de Tweede Kamer de gemeente Almere voldoende aanknopingspunten biedt om maatwerk te kunnen leveren voor de verbetering van de inburgering. Zodat nieuwkomers op de langere termijn een goed perspectief in Nederland hebben.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de AMIF-subsidie.